B.S.A

Ram och Motornummer

 

1930 – 1949

 

© The BSA Files 2004, 2006

 

 

Anmärkning: Denna lista över BSA:s ram och motornummer är gjord så noggrant som möjligt och i god tro. Samtliga kända modeller är listade år för år.


 

Anmärkning: Från 1930 0ch framåt använde BSA ett system med kodbokstav för årsmodellen på motor och ram-nummret. Oftast var det så att angående ramarna så började bokstavskombinationen med den modell som ramen först användes på. Därför identifieras modellen säkrast på motorn. Detta system användes i princip fram till 1970. Ram och motor-nummer började varje årsmodell med nummer -101, och där som inget annat anges gäller detta.

 

 

 

Bokstavs-kodsystemet från 1930 - 1949

 

1930......X   1931......Y   1932......Z   1933......A   1934......B   1935......E   1936......D   1937......H  1938......J   1939......K   1940......W   1945......X  1946......X   1947......X   1948......Y   1949......Z  ( Vid 1950 års modeller används systemet inte längre.)

 

Observera att något undantag finnes.

 

År          Model & Beskrivning                                 Modelnr        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1930       1.74 hp 2-T Three‑speed                               A30‑2             150 cc       E-                                Y-

1930       2.49 hp OHV                                                B30‑4             250 cc       XB-                             XR-

1930       2.49 hp SV                                                   B30‑3             250 cc       XB-                             XM-

1930       3.49 hp SV                                                   L30‑5              350 cc       XB-                             XT-

1930       3.49 hp SV Commercial                               L30‑6              350 cc       XA-                             XT-

1930       3.49 hp De Luxe OHV                                 L30‑11            350 cc       XH-                             XV-

1930       4.93 hp SV                                                   S30‑7              500 cc       XH-                             XS-

1930       4.93 hp SV De Luxe                                    S30‑9              500 cc       XH-                             XX-

1930       4.93 hp OHV Light                                      S30‑19            500 cc       XL-                             XO-

1930       4.93 hp OHV De Luxe                                 S30‑13            500 cc       XH-                             XP-

1930       4.93 hp OHV Dirt Track                                 ?                   500 cc       R100                           T-

1930       4.93 hp SV Light                                          S30‑18            500 cc       XL-                             XU-

1930       4.93 hp OHV                                                S30‑12            500 cc       XX-                             XW-

1930       5.57 hp SV De Luxe                                    H30‑10           550 cc       XH-                             XX-

1930       5.57 hp SV                                                   H30‑8             550 cc       XH-                             XX-

1930       7.70 hp SV Vee Twin                                   E30‑14            750 cc       XD-                             XY-

1930       9.86 hp SV V-Twin W / T                            G30‑16         1000 cc       XG-                             RZ-

1930       9.86 hp SV Vee Twin                                   G30‑15         1000 cc       XD-                             XZ-

 

År          Model & Beskrivning                                 Modelnr        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1931       2.49 hp OHV De Luxe                                 B31‑3             250 cc       Y3-                              Y3‑

1931       2.49 hp OHV                                                B31‑2             250 cc       Y1-                              Y2‑

1931       2.49 hp SV                                                   B31‑1             250 cc       Y1-                              Y1-

1931       2.49 hp ... Post Office                                  L31‑5              250 cc       Y5-                              YT‑

1931       3.49 hp OHV De Luxe                                 L31‑6              350 cc       Y5-                              Y6‑

1931       3.49 hp SV De Luxe                                    L31‑5              350 cc       Y5-                              Y5‑

1931       3.49 hp SV                                                   L31‑4              350 cc       Y1-                              Y4‑

1931       4.93 hp OHV                                                S31‑9              500 cc       Y7-                              Y9‑

1931       4.93 hp SV                                                   S31‑7              500 cc       Y7-                              Y7‑

1931       4.93 hp OHV De Luxe                                 S31‑10            500 cc       Y7-                              Y10‑

1931       5.57 hp SV De Luxe                                    H31‑8             550 cc       Y7-                              Y8‑

1931       7.70 hp SV V-Twi 3 gal tank                       E31‑11            750 cc       Y11A-                         Y11‑

1931       7.70 hp SV V-Twi 2 gal tank                       E31‑11            750 cc       Y11-                            Y11‑

1931       9.86 hp SV V-twi World Tour                     G13‑12         1000 cc       Y12-                            Y12‑

 

År          Model & Beskrivning                                 Modelnr        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1932       2.49 hp OHV                                                B32‑1             250 cc       Z1-                              Z1‑

1932       3.49 hp OHV De Luxe h/chg                       L32‑5              350 cc       Z4-                              Z5‑

1932       3.49 hp OHV                                                L32‑3              350 cc       Z3-                              Z3‑

1932       3.49 hp SV                                                   L32‑2              350 cc       Z1-                              Z2‑

1932       3.49 hp OHV De Luxe f/chg                       L32‑5              350 cc       Z5-                              Z5‑

1932       3.49 hp OHV Blue Star h/chg                      L32‑5              350 cc       Z4-                              Z5‑

1932       3.49 hp OHV Blue Star f/chg                      L32‑5              350 cc       Z5-                              Z11‑

1932       3.49 hp OHV Blue Star h/chg                      L32‑5              350 cc       Z4-                              Z11‑

1932       3.49 hp OHV Blue Star f/chg                      L32‑5              350 cc       Z5-                              Z5‑

1932       3.49 hp SV De Luxe                                    L32‑4              350 cc       Z5-                              Z4‑

1932       3.49 hp SV De Luxe                                    L32‑4              350 cc       Z4-                              Z4‑

1932       4.99 hp OHV h/chg                                      W32‑7            500 cc       Z6-                              Z7‑

1932       4.99 hp OHV Blue Star h/chg                      W32‑7            500 cc       Z6-                              Z7‑

1932       4.99 hp OHV Blue Star h/chg                      W32‑7            500 cc       Z6-                              Z12-

1932       4.99 hp OHV Blue Star f/chg                      W32‑7            500 cc       Z7-                              Z12-

1932       4.99 hp OHV f/chg                                      W32‑7            500 cc       Z7-                              Z7‑

1932       4.99 hp OHV Blue Star f/chg                      W32‑7            500 cc       Z7-                              Z7‑

1932       4.99 hp OHV De Luxe                                 S32‑8              500 cc       Z8-                              Z8‑

1932       4.99 hp SV                                                   W32‑6            500 cc       Z6-                              Z6‑

1932       5.57 hp SV De Luxe                                    H32‑9             550 cc       Z8-                              Z9‑

1932       9.86 hp SV V-Twin                                      G32‑10         1000 cc       Z10-                            Z10‑

 

År          Model & Beskrivning                                 Modelnr        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1933       2.49 hp SV                                                   B33‑1             250 cc       A1-                              A1‑

1933       2.49 hp OHV S.P                                         B33‑2             250 cc       A1-                              A2‑

1933       2.49 hp OHV Blue Star                                B33‑3             250 cc       A1-                              A3‑

1933       3.48 hp OHV                                                R33‑4             350 cc       A4-                              A4‑

1933       3.48 hp OHV Blue Star f/chg                      R33‑5             350 cc       A5-                              A5‑

1933       3.48 hp OHV Blue Star h/chg                      R33‑5             350 cc       A4-                              A5‑

1933       4.99 hp SV  (Post Office)                            W33-6            500 cc       A6-                              A6-

1933       4.99 hp SV                                                   W33‑6            500 cc       A4-                              A6‑

1933       4.99 hp OHV                                                W33‑7            500 cc       A4-                              A7‑

1933       4.99 hp OHV Blue Star h/chg                      W33‑8            500 cc       A4-                              A8‑

1933       4.99 hp OHV Blue Star f/chg                      W33‑8            500 cc       A5-                              A8‑

1933       4.99 hp OHV Special f/chg                          W33‑9            500 cc       A9L-                           A9‑

1933       4.99 hp OHV Special h/chg                         W33‑9            500 cc       A9R-                           A9‑

1933       5.95 hp SV                                                   M33‑10           600 cc       A10-                            A10‑

1933       5.95 hp OHV                                                M33‑11           600 cc       A10-                            A11‑

1933       9.98 hp SV twin War Office                        G33-14         1000 cc       A14-                            A14-

1933       9.86 hp SV Twin Light                                G33‑12         1000 cc       A12-                            A12‑

1933       9.86 hp SV twin World Tour                       G33‑13         1000 cc       A13-                            A13‑

 

År          Model & Beskrivning                                 Modelnr        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1934       1.49 hp OHV                                                X34‑0             150 cc       B1-                              B150‑

1934       2.49 hp OHV                                                B34‑2             250 cc       B1-                              B2‑

1934       2.49 hp OHV Blue Star Junior                     B34‑3             250 cc       B3-                              B3‑

1934       2.49 hp OHV Sports                                    B34‑17           250 cc       B1-                              B17‑

1934       2.49 hp SV                                                   B34‑1             250 cc       B1-                              B1‑

1934       3.48 hp OHV Special                                   R34‑6             350 cc       B6-                              B6‑

1934       3.48 hp OHV                                                R34‑4             350 cc       B4-                              B4‑

1934       3.48 hp OHV Blue Star                                R34‑5             350 cc       B4-                              B5‑

1934       4.98 hp OHV Vee Twin                               J34‑11             500 cc       B11-                            B11‑

1934       4.99 hp OHV                                                W34‑8            500 cc       B4-                              B8‑

1934       4.99 hp OHV Blue Star                                W34‑9            500 cc       B4-                              B9‑

1934       4.99 hp SV                                                   W34‑7            500 cc       B7-                              B7‑

1934       4.99 hp OHV Special                                   W34‑10          500 cc       B6-                              B10‑

1934       5.95 hp SV                                                   M34‑12           600 cc       B12-                            B12‑

1934       5.95 hp OHV                                                M34‑13           600 cc       B12-                            B13‑

1934       9.86 hp SV Twin World Tour                      G34‑14         1000 cc       B14-                            B14‑

 

År          Model & Beskrivning                                 Modelnr        Cylvol        Ramnr                       Motornr                         Anmärkningar

1935       1.49 hp OHV                                                X35‑0             150 cc       E1-                              E0‑

1935       2.49 hp OHV                                                B35‑2             250 cc       E1-                              E2‑

1935       2.49 hp SV                                                   B35‑1             250 cc       E1-                              E1‑

1935       2.49 hp OHV De Luxe                                 B35‑3             250 cc       E3-                              E3‑

1935       3.48 hp OHV Blue Star                                R35‑5             350 cc       E5-                              E5‑

1935       3.48 hp OHV De Luxe                                 R35‑4             350 cc       E3-                              E4‑

1935       3.48 hp SV                                                   W35‑6            350 cc       E6-                              E6‑

1935       4.99 hp OHV Blue Star                                W35‑8            500 cc       E5-                              E8‑

1935       4.99 hp OHV                                                W35‑7            500 cc       E5-                              E7‑

1935       4.95 hp SV                                                   M35‑10           500 cc       E10-                            E10‑

1935       4.99 hp OHV Special                                   W35‑9            500 cc       E9-                              E9‑

1935       4.98 hp OHV Vee Twin                               J35‑12             500 cc       E12-                            E12‑

1935       5.95 hp OHV                                                M35‑11           600 cc       E10-                            E11‑

1935       7.50 hp OHV Vee Twin WarOf.                  J35-15             750 cc       E15-                            E15-

1935       9.86 hp Vee Twin                                         G35‑14         1000 cc       E14-                            G14‑

 

År          Model & Beskrivning                                 Modelnr        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1936       1.49 hp OHV                                                X0                  150 cc       D1-                              D0‑

1936       2.49 hp OHV De Luxe                                 B3                   250 cc       D3-                              D3‑

1936       2.49 hp OHV                                                B2                   250 cc       D1-                              D2‑

1936       2.49 hp OHV Light De Luxe                       B18                 250 cc       D1-                              D18‑

1936       2.49 hp SV                                                   B1                   250 cc       D1-                              D1‑

1936       3.48 hp OHV De Luxe                                 R4                   350 cc       D3-                              D4‑

1936       3.48 hp OHV                                                R17                 350 cc       D6-                              D17‑

1936       3.48 hp OHV New Blue Star                       R20                 350 cc       D6-                              D20‑

1936       3.48 hp OHV Competition                           R19                 350 cc       D3-                              D19‑

1936       3.48 hp OHV Empire Star                            R5                   350 cc       D3-                              D5‑

1936       4.96 hp OHV Empire Star                            Q8                  500 cc       D6-                              D8‑

1936       4.99 hp SV                                                   W6                  500 cc       D6-                              D6‑

1936       4.96 hp OHV                                                Q7                  500 cc       D6-                              D7‑

1936       4.98 hp OHV Vee Twin                               J12                  500 cc       D12-                            D12‑

1936       4.96 hp OHV New Blue Star                       Q21                500 cc       D6-                              D21‑

1936       5.95 hp SV                                                   M10                600 cc       D10-                            D10‑

1936       7.48 hp OHV Vee Twin                               Y13                750 cc       D13-                            D13‑

1936       9.86 hp SV Vee Twin                                   G14              1000 cc       D14-                            D14‑

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1937       B21 OHV Sports                                                                 250 cc       HB20‑                         HB21‑

1937       B22 OHV Empire Star                                                        250 cc       HB20‑                         HB22‑

1937       B20 SV Tourer                                                                    250 cc       HB20‑                         HB20‑

1937       B23 SV Tourer                                                                    350 cc       HB20‑                         HB23‑

1937       M19 OHV De Luxe                                                            350 cc       HM19-                        HM19‑

1937       B26 OHV Sports                                                                 350 cc       HB24‑                         HB26‑

1937       B24 OHV Empire Star                                                        350 cc       HB24‑                         HB24‑

1937       B25 OHV Competition                                                       350 cc       HB24‑                         HB25‑

1937       M23 OHV Empire Star                                                       500 cc       HM19‑                        HM23‑

1937       M22 OHV Sports                                                                500 cc       HM19‑                        HM22‑

1937       M20 SV Tourer                                                                    500 cc       HM19‑                        HM20‑

1937       M21 SV Tourer                                                                    600 cc       HM19‑                        HM21‑

1937       Y13 OHV Vee Twin                                                           750 cc       HY13-                         HY13-

1937       G14 SV Vee Twin                                                             1000 cc       HG14-                         HG14-

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                                                                                               Anmärkningar

1938       C10 SV                                                                                250 cc       JC10-                           JC10-

1938       C11 OHV                                                                            250 cc       JC10-                           JC11-

1938       B21 OHV Sports                                                                 250 cc       JB20‑                           JB21‑

1938       B20 SV Tourer                                                                    250 cc       JB20‑                           JB20‑

1938       B22 OHV Empire Star                                                        250 cc       JB20‑                           JB22‑

1938       B25 OHV Competeition                                                     350 cc       JB24‑                           JB25‑

1938       B23 SV Tourer                                                                    350 cc       JB20‑                           JB23‑

1938       M19 OHV De Luxe                                                            350 cc       JM19‑                          JM19‑

1938       B24 OHV Empire Star                                                        350 cc       JB24‑                           JB24‑

1938       B26 OHV Sports                                                                 350 cc       JB24‑                           JB26‑

1938       M23 OHV Empire Star                                                       500 cc       JM19‑                          JM23‑

1938       M24 OHV Gold Star                                                           500 cc       JM24‑                          JM24‑

1938       M22 OHV Sports                                                                500 cc       JM19‑                          JM22‑

1938       M20 SV Tourer                                                                    500 cc       JM19‑                          JM20‑

1938       M21 SV Tourer                                                                    600 cc       JM19‑                          JM21‑

1938       Y13 OHV Vee Twin                                                           750 cc       JY13-                          JY13-

1938       G14 SV Vee Twin                                                             1000 cc       JG14-                          JG14-

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1939       B21 OHV Standard H/Chg                                                 250 cc       KJB20‑                        KJB21‑

1939       B21 OHV De Luxe F/Chg                                                  250 cc       KB21‑                         KB21‑

1939       C10 SV Standard H/Chg                                                    250 cc       KJC10‑                        KJC10‑

1939       C10 SV De Luxe F/Chg                                                      250 cc       KC10‑                         KC10‑

1939       C11 OHV                                                                            250 cc       KC10‑                         KC11‑

1939       B23 SV Standard H/Chg                                                    350 cc       KJB20‑                        KJB23‑

1939       B23 SV De Luxe F/Chg                                                      350 cc       KB21‑                         KB23‑

1939       B24 OHV Silver Star                                                          350 cc       KB24‑                         KB24‑

1939       B25 OHV Competition                                                       350 cc       KB24‑                         KB25‑

1939       B26 OHV                                                                            350 cc       KB24‑                         KB26‑

1939       M20 SV Standard H/Chg                                                    500 cc       KM20‑                        KMS20‑

1939       M20 SV De Luxe F/Chg                                                     500 cc       KM20‑                        KM20‑

1939       M21 SV                                                                               600 cc       KM20‑                        KM21‑

1939       M22 OHV Standard                                                            500 cc       KJM19‑                       KJM22‑

1939       M23 OHV Silver Star                                                          500 cc       KM23‑                        KM23‑

1939       M24 OHV Gold Star                                                           500 cc       KM24‑                        KM24‑

1939       G14 SV V-Twin                                                                1000 cc       KG14-                         KG14-

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1940       C10 SV                                                                                250 cc       WC10‑                        WC10‑

1940       C11 OHV                                                                            250 cc       WC10‑                        WC11‑

1940       C12 SV                                                                                350 cc       WC10‑                        WC12‑

1940       B29 OHV Silver Sports                                                       350 cc       WB27‑                        WB29‑

1940       B30 OHV W.D.                                                                  350 cc       WB30-                        WB30-

1940       M23 OHV Silver Star                                                          500 cc       WM20‑                        WM23‑

1940       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-                        WM20-

1940       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-9719                WM20-9719

1940       M20 SV                                                                               500 cc       WM20‑                        WM20‑

1940       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-5000                WM20-5000                     från datum 390921

1940       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-14439              WM20-14439                   tom datum 400215

1940       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-18899              WM20-18899                   tom datum 400521

1940       M21 SV                                                                               600 cc       WM20‑                        WM21‑

1940       G14 SV V-Twin                                                                1000 cc       WG14-                        WG14-

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1941       C10 SV                                                                                250 cc       WC10-                        WC10-

1941       C11 OHV                                                                            250 cc       WC10-                        WC11-

1941       C12 SV                                                                                350 cc       WC12-                        WC12-

1941       B30 OHV                                                                            350 cc       WB30-                        WB30-

1941       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-31879              WM20-31879                   tom datum 410303

1941       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-40939              WM20-40939                   tom datum 410729

1941       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-45669              WM20-45669                   tom datum 410920

1941       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-50549              WM20-50549                   tom datum 411204

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1942       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-55430              WM20-55430                   från datum 420224

1942       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-55429              WM20-55429                   tom datum 420228

1942       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-60309              WM20-60309                   tom datum 420514

1942       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-70000              WM20-70000                   tom datum  *

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1943       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-70001              WM20-70001                   tom datum  *

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1944       M20 SV W.D.                                                                     500 cc       WM20-90001              WM20-90001                   tom datum  *

                                                                                                    t.o.m  ca  *                                           WM20-110000               WM20-110000

 

* = Uppskattade produktionsår och ramnr

 

Anmärkning:

B.S.A. EX.W.D. MODELL M20 ‑‑ TILLVERKNINGS ÅR.

 

Andra världskriget bröt ut 1 september 1939 och strax där efter rekvirerade den Engelska krigsmakten alla maskiner av 1940 års modell. Några hade redan letat sig iväg på export men 640 stycken fick krigsmakten

från lagret. De var blandat av ovanståned modeller. Dessa "förkrigs ‑40:or" är mycket sällsynta. Desto fler maskiner började tillverkas av modell M20 som nedanstående förteckning upptar. BSA tillverkade i princip

enbart denna modell hela kriget. Hela 110.000 maskiner levererades. Uppgifterna refererar till BSA: "Despach books" samt uppskattat för de resterande.

 

Det är betydligt enklare med efterkrigstidens ram och motornr. Har vi inte angett några nummer betyder det att man började på 101. Ex C10G‑101 är angett som C10G‑. Ibland har man flera olika ramalternativ tex XC10G­‑101 (Guider fork = "Webbgaffel") eller XC10T‑101 (Teleskopgaffel), det­ta anger vi som XC10G‑/XC10T‑.

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1945       C10          SV                                                                       250 cc       XC10G‑                      XC10‑                             

1945       C11          OHV                                                                   250 cc       XC10G‑                      XC11‑

1945       B31          OHV                                                                   350 cc       XB31‑                         XB31‑

1945       M20         SV                                                                       500 cc       XM20‑                        XM20‑                             Ram XM20 104 med motor XM20 101 levererades i augusti 1945.

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1946       C10          SV GIRDER FORK                                          250 cc       XC10G‑                      XC10‑

1946       C10          SV TELESCOPIC FORK                                  250 cc       XC10T‑                       XC10‑

1946       C11          OHV GIRDER FORK                                       250 cc       XC10G‑                      XC11‑

1946       C11          OHV TELESCOPIC FORK                              250 cc       XC10T‑                       XC11‑

1946       B31          OHV                                                                   350 cc       XB31‑                         XB31‑

1946       B32          OHV COMP                                                       350 cc       XB31‑                         XB32‑

1946       M20         SV                                                                       500 cc       XM20‑                        XM20‑                             Ram XM20 2026 med motor XM20 1163 levererades i augusti 1946.

1946       M21         SV                                                                       600 cc       XM20‑                        XM21‑

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1947       C10          SV TELESCOPIC FORK                                  250 cc       XC10T‑                       XC10‑

1947       C11          OHV TELESCOPIC FORK                              250 cc       XC10T‑                       XC11‑

1947       B31          OHV                                                                   350 cc       XB31‑                         XB31‑

1947       B32          OHV COMP                                                       350 cc       XB31‑                         XB32‑

1947       A7            OHV TWIN RIGID                                           500 cc       XA7‑                           XA7‑

1947       B33          OHV                                                                   500 cc       XB31‑                         XB33‑

1947       B34          OHV COMP                                                       500 cc       XB31‑                         XB34‑

1947       M20         SV GIRDER FORK                                          500 cc       XM20                          XM20‑                             Ram XM20 7788 med motor XM20 5959 levererades i augusti 1947.

1947       M21         SV GIRDER FORK                                          600 cc       XM20‑                        XM21‑

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1948       C10          SV                                                                       250 cc       YC10‑                         YC10‑

1948       C11          OHV                                                                   250 cc       YC10‑                         YC11‑

1948       B31          OHV                                                                   350 cc       YB31‑                         YB31‑                             

1948       B32          OHV COMP                                                       350 cc       YB31‑                         YB32‑

1948       A7            OHV TWIN RIGID                                           500 cc       YA7‑                           YA7‑

1948       B33          OHV                                                                   500 cc       YB31‑                         YB33‑

1948       B34          OHV COMP                                                       500 cc       YB31‑                         YB34‑

1948       M20         SV GIRDER FORK                                          500 cc       YM20‑                        YM20‑

1948       M33         OHV GIRDER FORK                                       500 cc       YM20‑                        YM33‑

1948       M21         SV GIRDER FORK                                          600 cc       YM20‑                        YM21‑

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                        Motornr                          Anmärkningar

1949       D1            2‑T BANTAM                                                    125 cc       YD1‑                           YD‑

1949       C10          SV                                                                       250 cc       ZC10‑                          ZC10‑

1949       C10          SV AUSTRALIA                                               250 cc       ZC10-                          ZC10A-

1949       C11          OHV                                                                   250 cc       ZC10‑                          ZC11‑

1949       B31          OHV RIGID                                                      350 cc       ZB31‑                          ZB31‑

1949       B31          OHV PLUNGER                                               350 cc       ZB31S‑                       ZB31‑

1949       B32          OHV COMP RIGID                                          350 cc       ZB31‑                          ZB32‑

1949       B32          OHV COMP PLUNGER                                   350 cc       ZB31S‑                       ZB32‑

1949       B32GS     OHV GOLD STAR RIGID                               350 cc       ZB31‑                          ZB32GS‑

1949       B32GS     OHV GOLD STAR PLUNGER                       350 cc       ZB32S‑                       ZB32GS‑

1949       A7            OHV TWIN RIGID                                           500 cc       ZA7R‑                         ZA7‑

1949       A7            OHV TWIN PLUNGER                                    500 cc       ZA7S‑                         ZA7‑

1949       A7ST       OHV TWIN STAR TWIN PLUNG                  500 cc       ZA7S‑                         ZA7S‑

1949       B33          OHV RIGID                                                      500 cc       ZB31‑                          ZB33‑

1949       B33          OHV PLUNGER                                               500 cc       ZB31S‑                       ZB33‑

1949       B34          OHV COMP RIGID                                          500 cc       ZB31‑                          ZB34‑               

1949       B34          OHV COMP PLUNGER                                   500 cc       ZB31S‑                       ZB34‑

1949       B34GS     OHV GOLD STAR RIGID                               500 cc       ZB31‑                          ZB34GS‑

1949       B34GS     OHV GOLD STAR PLUNGER                       500 cc       ZB32S‑                       ZB34GS‑

1949       M20         SV TELE FORK                                                500 cc       ZM20‑                         ZM20‑

1949       M33         OHV TELE FORK                                            500 cc       ZM20‑                         ZM33‑

1949       M21         SV TELE FORK                                                600 cc       ZM20‑                         ZM21‑

1949       M21         SV BATAVIA (t.o.m ZM20-2700)                   600 cc       ZM20-2201                 ZM21-