B.S.A

Ram och Motornummer

 

1950 – 1959

 

© The BSA Files 2004

 

 

 

Anmärkning: Denna lista över BSA:s ram och motornummer är gjord så noggrant som möjligt och i god tro. Samtliga kända modeller är listade år för år.

 


År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1950       D1            2‑T BANTAM WICO MAGNET/RIDGID         125 cc       YD1‑20001                 YD‑20001

1950       D1            2‑T BANTAM LUCAS MAG./RIDGID              125 cc       YD1‑20001                 YDL‑101

1950       D1            2‑T BANTAM WICO MAG./PLUNGER           125 cc       YD1S‑20001               YD1‑20001

1950       D1            2‑T BANTAM LUCAS MAG./PLUNG.             125 cc       YD1S‑20001               YDL‑101

1950       C10          SV                                                                       250 cc       ZC10‑10001                ZC10‑4001

1950       C11          OHV                                                                    250 cc       ZC10‑10001                ZC11‑8001

1950       B31          OHV RIGID                                                        350 cc       ZB31‑9001                  ZB31‑9001

1950       B31          OHV PLUNGER                                                 350 cc       ZB31S‑5001                ZB31‑9001

1950       B31A        OHV ALU RIGID                                               350 cc       ZB31-9001                  ZB31A-9001

1950       B31A        OHV ALU PLUNGER                                        350 cc       ZB31S-5001                ZB31A-9001

1950       B32          OHV COMP RIGID                                            350 cc       ZB31‑9001                  ZB32‑3001

1950       B32          OHV COMP PLUNGER                                    350 cc       ZB31S‑9001                ZB32‑3001

1950       B32A        OHV COMP ALU RIGID                                   350 cc       ZB31‑9001                  ZB32A‑3001

1950       B32A        OHV COMP ALU PLUNGER                            350 cc       ZB31S‑9001                ZB32A‑3001

1950       B32GS     OHV GOLD STAR RIGID                                  350 cc       ZB31‑9001                  ZB32GS-­2001

1950       B32GS     OHV GOLD STAR PLUNGER                          350 cc       ZB32S‑2001                ZB32GS‑­2001

1950       A7            OHV TWIN RIGID                                             500 cc       ZA7‑4001                    ZA7­‑7001

1950       A7            OHV TWIN PLUNGER                                      500 cc       ZA7S‑6001                 ZA7‑7001

1950       A7ST        OHV TWIN STAR TWIN PLUNG                    500 cc       ZA7S‑6001                 ZA7S‑4001

1950       B33          OHV RIGID                                                        500 cc       ZB31‑9001                  ZB33‑4001

1950       B33          OHV PLUNGER                                                 500 cc       ZB31S‑5001                ZB33‑4001

1950       B33A        OHV ALU RIGID                                               500 cc       ZB31‑9001                  ZB33A‑4001

1950       B33A        OHV ALU PLUNGER                                        500 cc       ZB31S‑5001                ZB33A‑4001

1950       B34          OHV COMP RIGID                                            500 cc       ZB31‑9001                  ZB34‑2001

1950       B34          OHV COMP PLUNGER                                    500 cc       ZB31S‑9001                ZB34‑2001

1950       B34A        OHV ALU COMP RIGID                                   500 cc       ZB31‑9001                  ZB34A‑2001

1950       B34A        OHV ALU COMP PLUNGER                            500 cc       ZB31S‑9001                ZB34A‑2001

1950       B34GS     OHV GOLD STAR RIGID                                  500 cc       ZB31‑9001                  ZB34GS‑­2001

1950       B34GS     OHV GOLD STAR PLUNGER                          500 cc       ZB32S‑2001                ZB34GS‑­2001

1950       M20         SV  TELE FORK                                                500 cc       ZM20‑7001                 ZM20‑4001

1950       M33         OHV TELE FORK                                              500 cc       ZM20‑7001                 ZM33‑3001

1950       M21         SV TELE FORK                                                 600 cc       ZM20‑7001                 ZM21‑5001

1950       M21         SV DUTCH AA                                                  500 cc       ZM20D-8421              ZM21-5001                      (t.o.m ramnr-8445)

1950       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH RIGID               650 cc       ZA7‑4001                    ZA10‑

1950       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH PLUNG            650 cc       ZA7S‑6001                 ZA10‑

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1951       D1            2‑T BANTAM WICO MAGNET/RIGID            125 cc       YD1‑40001                 YD1‑40001

1951       D1            2‑T BANTAM LUCAS MAG./RIGID                125 cc       YD1‑40001                 YDL1‑3001

1951       D1            2‑T BANTAM WICO MAG./PLUNGER           125 cc       YD1S‑40001               YD1‑40001

1951       D1            2‑T BANTAM LUCAS MAG./PLUNGER         125 cc       YD1S‑40001               YDL1‑3001

1951       C10          SV RIGID                                                            250 cc       ZC10‑21001                ZC10‑7001

1951       C10          SV PLUNGER                                                    250 cc       ZC10S‑101                 ZC10‑7001

1951       C10          SV PLUNGER 4 VXL                                         250 cc       ZC10S4‑101               ZC10‑7001

1951       C10          SV AUSTRALIA                                                 250 cc       ZC10A-1001               ZC10A-21001

1951       C11          OHV RIGID                                                        250 cc       ZC10‑21001                ZC11‑16001

1951       C11          OHV PLUNGER                                                 250 cc       ZC10S‑101                 ZC11‑16001

1951       C11          OHV PLUNGER 4VXL                                      250 cc       ZC10S4‑101               ZC11‑16001

1951       B31          OHV RIGID                                                        350 cc       ZB31‑14001                ZB31‑15001

1951       B31          OHV PLUNGER                                                 350 cc       ZB31S‑10001              ZB31‑15001

1951       B32          OHV COMP RIGID                                            350 cc       ZB31‑14001                ZB32‑4001

1951       B32          OHV COMP PLUNGER                                    350 cc       ZB31S‑10001              ZB32‑4001

1951       B32A        OHV COMP ALU RIGID                                   350 cc       ZB31‑14001                ZB32A‑4001

1951       B32A        OHV COMP ALU PLUNGER                            350 cc       ZB31S‑10001              ZB32A‑4001

1951       B32GS     OHV GOLD STAR PLUNGER                          350 cc       ZB32S‑3001                ZB32GS‑­3001

1951       B32GS     OHV GOLD STAR RIGID                                  350 cc       ZB31‑14001                ZB32GS‑­3001

1951       A7            OHV TWIN RIGID                                             500 cc       ZA7‑6001                    AA7‑

1951       A7            OHV TWIN PLUNGER                                      500 cc       ZA7S‑14001               AA7‑

1951       A7ST        OHV TWIN STAR TWIN PLUNGER                500 cc       ZA7S‑14001               AA7S‑

1951       B33          OHV RIGID                                                       500 cc       ZB31‑14001                ZB33‑7001

1951       B33          OHV PLUNGER                                                 500 cc       ZB31S‑10001              ZB33‑7001

1951       B34          OHV COMP RIGID                                            500 cc       ZB31‑14001                ZB34‑3001

1951       B34          OHV COMP PLUNGER                                    500 cc       ZB31S‑10001              ZB34‑3001

1951       B34A        OHV COMP ALU RIGID                                   500 cc       ZB31‑14001                ZB34A‑3001

1951       B34A        OHV COMP ALU PLUNGER                            500 cc       ZB31S‑10001              ZB34A‑3001

1951       B34GS     OHV GOLD STAR RIGID                                  500 cc       ZB31‑14001                ZB34GS‑­3001

1951       B34GS     OHV GOLD STAR PLUNGER                          500 cc       ZB32S‑3001                ZB34GS‑­3001

1951       M20         SV RIGID                                                            500 cc       ZM20‑10001               ZM20‑6001

1951       M20         SV PLUNGER                                                    500 cc       ZM20S‑101                 ZM20‑6001

1951       M33         OHV RIGID                                                        500 cc       ZM20‑10001               ZM33‑4001

1951       M33         OHV PLUNGER                                                 500 cc       ZM20S‑101                 ZM33‑4001

1951       M21         SV RIGID                                                            600 cc       ZM20‑10001               ZM21‑8001

1951       M21         SV PLUNGER                                                    600 cc       ZM20S‑101                 ZM21‑8001

1951       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH RIGID               650 cc       ZA7‑6001                    ZA10‑4001

1951       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH PLUNGER       650 cc       ZA7S‑14001               ZA10‑4001

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1952       D1            2‑T BANTAM WICO MAGNET/RIGID            125 cc       YD1‑64001                 YD1‑63001

1952       D1            2‑T BANTAM LUCAS MAG./RIGID                125 cc       YD1‑64001                 YDL1‑8001

1952       D1            2‑T BANTAM WICO MAG./PLUNGER           125 cc       YD1S‑64001               YD1‑63001

1952       D1            2‑T BANTAM LUCAS MAG./PLUNG.             125 cc       YD1S‑64001               YDL1‑8001

1952       C10          SV RIGID                                                            250 cc       ZC10‑29001                ZC10‑10001

1952       C10          SV PLUNGER                                                    250 cc       ZC10S‑2601               ZC10‑10001

1952       C10          SV PLUNGER 4 VXL                                         250 cc       ZC10S4‑2001             ZC10‑10001

1952       C11          OHV RIGID                                                        250 cc       ZC10‑29001                ZC11‑25001

1952       C11          OHV PLUNGER                                                 250 cc       ZC10S‑2601               ZC11‑25001

1952       C11          OHV PLUNGER 4VXL                                      250 cc       ZC10S4‑2001             ZC11‑25001

1952       B31          OHV RIGID                                                        350 cc       ZB31‑14001                ZB31‑21001

1952       B31          OHV PLUNGER                                                 350 cc       ZB31S‑17001              ZB31‑21001

1952       B32          OHV COMP RIGID                                            350 cc       ZB31‑19001                ZB32‑5001

1952       B32          OHV COMP PLUNGER                                    350 cc       ZB31S‑17001              ZB32‑5001

1952       B32A        OHV COMP ALU RIGID                                   350 cc       ZB31‑19001                ZB32A‑5001

1952       B32A        OHV COMP ALU PLUNGER                            350 cc       ZB31S‑17001              ZB32A‑5001

1952       B32GS     OHV GOLD STAR RIGID                                  350 cc       ZB31‑19001                ZB32GS‑­4001

1952       B32GS     OHV GOLD STAR PLUNGER                          350 cc       ZB32S‑4001                ZB32GS‑­4001

1952       B32GS     OHV GOLD STAR CLUBMAN RIGID             350 cc       ZB31‑19001                ZB32GS‑­6001

1952       B32GS     OHV GOLD STAR CLUBMAN PLUNG           350 cc       ZB32S‑4001                ZB32GS‑­6001

1952       A7            OHV TWIN RIGID                                             500 cc       ZA7‑8001                    AA7­‑5001

1952       A7            OHV TWIN PLUNGER                                      500 cc       ZA7S‑26001               AA7‑5001

1952       A7ST        OHV TWIN STAR TWIN PLUNG                    500 cc       ZA7S‑26001               AA7S‑1001

1952       B33          OHV RIGID                                                        500 cc       ZB31‑19001                ZB33‑11001

1952       B33          OHV PLUNGER                                                 500 cc       ZB31S‑17001              ZB33‑11001

1952       B34          OHV COMP RIGID                                            500 cc       ZB31‑19001                ZB34‑4001

1952       B34          OHV COMP PLUNGER                                    500 cc       ZB31S‑17001              ZB34‑4001

1952       B34A        OHV SAND ALU COMP RIGID                       500 cc       ZB31‑19001                ZB34A‑4001

1952       B34A        OHV DIE ALU COMP RIGID                            500 cc       ZB31‑19001                ZB34A‑5001

1952       B34A        OHV SAND ALU COMP PLUNG                     500 cc       ZB31S‑17001              ZB34A‑4001

1952       B34A        OHV DIE ALU COMP PLUNG                         500 cc       ZB31S‑17001              ZB34A‑5001

1952       B34GS     OHV GOLD STAR SAND CAST RIGID           500 cc       ZB31‑19001                ZB34GS‑­4001

1952       B34GS     OHV GOLD STAR DIE CAST RIGID               500 cc       ZB31‑19001                ZB34GS‑­5001

1952       B34GS     OHV GOLD STAR DIE CAST PLUNG             500 cc       ZB32S‑4001                ZB34GS‑­5001

1952       B34GS     OHV GOLD STAR SAND CAST PLUNG        500 cc       ZB32S‑4001                ZB34GS‑­4001

1952       M20         SV RIGID                                                            500 cc       ZM20‑14001               ZM20‑10001

1952       M20         SV PLUNGER                                                    500 cc       ZM20S‑301                 ZM20‑10001

1952       M33         OHV RIGID                                                        500 cc       ZM20‑14001               ZM33‑5001

1952       M33         OHV PLUNGER                                                 500 cc       ZM20S‑301                 ZM33‑5001

1952       M21         SV RIGID                                                            600 cc       ZM20‑14001               ZM21‑10001

1952       M21         SV PLUNGER                                                    600 cc       ZM20S‑301                 ZM21‑10001

1952       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH RIGID               650 cc       ZA7‑8001                    ZA10‑12001

1952       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH PLUNG            650 cc       ZA7S‑26001               ZA10‑12001

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1953       D1            2‑T BANTAM WICO MAG RIGID                   125 cc       BD2‑                           BD2‑

1953       D1            2‑T BANTAM LUCAS MAG RIGID                 125 cc       BD2‑                           BD2L‑

1953       D1            2‑T BANTAM WICO MAG PLUNGER            125 cc       BD2S‑                         BD2‑

1953       D1            2‑T BANTAM LUCAS MAG PLUNG               125 cc       BD2S‑                         BD2L‑

1953       C10          SV RIGID                                                            250 cc       BC10‑                         BC10‑

1953       C10          SV PLUNGER                                                    250 cc       BC10S‑                       BC10‑

1953       C10          SV PLUNGER 4 VXL                                         250 cc       BC10S4‑                     BC10‑

1953       C11          OHV RIGID                                                        250 cc       BC10‑                         BC11‑

1953       C11          OHV PLUNGER                                                 250 cc       BC10S‑                       BC11‑

1953       C11          OHV PLUNGER 4 VXL                                     250 cc       BC10S4‑                     BC11‑

1953       B31          OHV RIGID                                                        350 cc       BB31‑                          BB31‑

1953       B31          OHV PLUNGER                                                 350 cc       BB31S‑                       BB31‑

1953       B32          OHV COMP RIGID                                            350 cc       BB31‑                          BB32‑

1953       B32          OHV COMP PLUNGER                                    350 cc       BB31S‑                       BB32‑

1953       B32A        OHV COMP ALU RIGID                                   350 cc       BB31‑                          BB32A‑

1953       B32A        OHV COMP ALU PLUNGER                            350 cc       BB31S‑                       BB32A‑

1953       B32GS     OHV GOLD STAR RIGID                                  350 cc       BB31‑                          BB32GS‑

1953       B32GS     OHV GOLD STAR PLUNGER                          350 cc       BB32S‑                       BB32GS‑

1953       B32GS     OHV GOLD STAR SWINGING ARM              350 cc       BB32A‑                       BB32GS‑

1953       A7            OHV TWIN RIGID                                             500 cc       BA7‑                           BA7‑

1953       A7            OHV TWIN PLUNGER                                      500 cc       BA7S‑                         BA7‑

1953       A7ST        OHV TWIN STAR TWIN PLUNG                    500 cc       BA7S‑                         BA7S‑

1953       B33          OHV RIGID                                                        500 cc       BB31‑                          BB33‑

1953       B33          OHV PLUNGER                                                 500 cc       BB31S‑                       BB33‑

1953       B34          OHV RIGID                                                        500 cc       BB31‑                          BB34‑

1953       B34          OHV PLUNGER                                                 500 cc       BB31S‑                       BB34‑

1953       B34A        OHV COMP ALU RIGID                                   500 cc       BB31‑                          BB34A‑

1953       B34A        OHV COMP ALU PLUNGER                            500 cc       BB31S‑                       BB34A‑

1953       B34GS     OHV GOLD STAR RIGID                                  500 cc       BB31‑                          BB34GS‑

1953       B34GS     OHV GOLD STAR PLUNGER                          500 cc       BB32S‑                       BB34GS‑

1953       B34GS     OHV GOLD STAR SWINGING ARM              500 cc       BB32A‑                       BB3­4GS‑

1953       M20         SV RIGID                                                            500 cc       BM20‑                         BM20‑

1953       M20         SV PLUNGER                                                    500 cc       BM20S‑                      BM20‑

1953       M33         OHV RIGID                                                        500 cc       BM20‑                         BM33‑

1953       M33         OHV PLUNGER                                                 500 cc       BM20S‑                      BM33‑

1953       M21         SV RIGID                                                            600 cc       BM20‑                         BM21‑

1953       M21         SV PLUNGER                                                    600 cc       BM20S‑                      BM21‑

1953       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH RIGID               650 cc       BA7‑                           BA10‑

1953       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FALSH PLUNG            650 cc       BA7S‑                         BA10‑

1953       A10SF      OHV TWIN SUPER FLASH PLUNG                650 cc       BA10‑                         BA10S‑

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1954       D1            2‑T BANTAM DIR.LJUS RIGID                        125 cc       BD2‑14600                 BD‑

1954       D1            2-T BANTAM COMP RIGID                             125 cc       BD2-14600                 BD-

1954       D1            2‑T BANTAM BATT LJUS RIGID                     125 cc       BD2‑14600                 BDB‑

1954       D1            2‑T BANTAM DIR.LJUS PLUNGER                 125 cc       BD2S‑14600               BD‑

1954       D1            2-T BANTAM COMP PLUNGER                     125 cc       BD2S-14600               BD-

1954       D1            2‑T BANTAM BATT LJUS PLUNGER             125 cc       BD2S‑14600               BDB‑

1954       D3            2‑T BANTAM DIR.LJUS RIGID                        150 cc       BD2‑14600                 BD3‑

1954       D3            2-T BANTAM COMP RIGID                             150 cc       BD2-14600                 BD3-

1954       D3            2‑T BANTAM BATT LJUS RIGID                     150 cc       BD2‑14600                 BD3B‑

1954       D3            2‑T BANTAM DIR.LJUS PLUNGER                 150 cc       BD2S‑14600               BD3‑

1954       D3            2-T BANTAM COMP PLUNGER                     150 cc       BD2S-14600               BD3-

1954       D3            2‑T BANTAM BATT LJUS PLUNG                  150 cc       BD2S‑14600               BD3B‑

1954       C10L        SV LIGHT ALTERNATOR                                250 cc       BC10LS‑                     BC10L‑

1954       C11G       OHV ALTERNATOR RIGID                              250 cc       BC11‑                         BC11G‑            

1954       C11G       OHV ALTERNATOR PLUNG                           250 cc       BC11S‑                       BC11G‑

1954       C11G       OHV ALTERNATOR PLUNG 4 vxl                   250 cc       BC11S4‑                     BC11G‑

1954       C11G       OHV ALTERNAROR RIGID 4 vxl                     250 cc       BC11R4-                     BC11G-

1954       B31          OHV RIGID                                                        350 cc       BB31‑1386                  BB31‑6001

1954       B31          OHV PLUNGER                                                 350 cc       BB31S‑5895               BB31‑6001

1954       B31          OHV SWINGING ARM                                     350 cc       CB31‑                         BB31‑6001

1954       B32          OHV COMP ALU RIGID                                   350 cc       BB32R‑121                 BB32A‑201

1954       B32          OHV COMP ALU SWINGING ARM                350 cc       CB31‑                         BB32A‑201

1954       B32GS     OHV GOLD STAR SWINGING ARM              350 cc       CB32‑                         BB32GS‑­1001

1954       B32GS     OHV GOLD STAR CLUBMAN SWING           350 cc       CB32‑                         CB32GS‑

1954       A7            OHV TWIN PLUNGER                                      500 cc       BA7S‑8950                 BA7‑2001

1954       A7ST        OHV TWIN STAR TWIN PLUNG                    500 cc       BA7S‑8950                 BA7S‑2001

1954       A7            OHV TWIN SWINGING ARM                          500 cc       CA7‑                           CA7‑

1954       A7SS        OHV TWIN SHOOTING STAR SWING          500 cc       CA7‑                           CA7SS‑

1954       B33          OHV RIGID                                                        500 cc       BB31‑1386                  BB33‑2001

1954       B33          OHV PLUNGER                                                 500 cc       BB31S‑5895               BB33‑2001

1954       B33          OHV SWINGING ARM                                     500 cc       CB31‑                         BB33‑2001

1954       B34          OHV COMP ALU RIGID                                   500 cc       BB32R‑121                 BB34A‑201

1954       B34          OHV COMP ALU SWINGING ARM                500 cc       CB31‑                         BB34A‑201

1954       B34GS     OHV GOLD STAR DAYTONA RIGID             500 cc       CB32D-                       BB34­GSD‑

1954       B34GS     OHV GOLD STAR SWINGING ARM              500 cc       CB32‑                         BB34GS‑­1001

1954       B34GS     OHV GOLD STAR CLUBMAN SWING           500 cc       CB32‑                         CB3­4GS‑

1954       M20         SV RIGID                                                            500 cc       BM20‑1502                 BM20‑1001

1954       M20         SV PLUNGER                                                    500 cc       BM20S‑1192              BM20‑1001

1954       M33         OHV RIGID                                                        500 cc       BM20‑1502                 BM33‑501

1954       M33         OHV PLUNGER                                                 500 cc       BM20S‑1192              BM33‑501

1954       M21         SV RIGID                                                            600 cc       BM20‑1502                 BM21‑1601

1954       M21         SV PLUNGER                                                    600 cc       BM20S‑1192              BM21‑1601

1954       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH PLUNG            650 cc       BA7S‑8950                 BA10‑7001

1954       A10SF      OHV TWIN SUPER FLASH PLUNG                650 cc       BA10S‑701                 BA10S‑701

1954       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH SWING            650 cc       CA7‑                           CA10‑

1954       A10RR     OHV TWIN ROAD ROCKET SWING              650 cc       CA7‑                           CA10R‑

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1955       D1            2‑T BANTAM DIR.LJUS RIGID                        125 cc       BD2‑34701                 DD‑

1955       D1            2-T BANTAM COMP RIGID                             125 cc       BD2-34701                 DD-

1955       D1            2‑T BANTAM BATT LJUS RIGID                     125 cc       BD2‑34701                 DDB‑

1955       D1            2‑T BANTAM DIR.LJUS PLUNGER                 125 cc       BD2S‑34701               DD‑

1955       D1            2‑T BATNAM BATT LJUS PLUNG                  125 cc       BD2S‑34701               DDB‑

1955       D3            2‑T BANTAM DIR.LJUS RIGID                        150 cc       BD2‑34701                 BD3‑5138

1955       D3            2-T BANTAM COMP RIGID                             150 cc       BD2-34701                 BD3-5138

1955       D3            2‑T BANTAM BATT LJUS RIGID                     150 cc       BD2‑34701                 BD3B‑5138

1955       D3            2‑T BANTAM DIR.LJUS PLUNGER                 150 cc       BD2S‑34701               BD3‑5138

1955       D3            2‑T BANTAM BATT LJUS PLUNG                  150 cc       BD2S‑34701               BD3B‑5138

1955       C10L        SV LIGHT PLUNGER                                        250 cc       BC10LS‑4501             BC10L‑4001

1955       C11G       OHV ALTERNATOR 3 VXL RIGID                  250 cc       BC11-801                   BC11G-11501

1955       C11G       OHV ALTERNATOR 4 VXL RIGID                  250 cc       BC11R4-501               BC11G-11501

1955       C11G       OHV ALTERN 3 VXL PLUNG                          250 cc       BC11S‑4001               BC11G‑1­1501

1955       C11G       OHV ALTERN 4 VXL PLUNG                          250 cc       BC11S4‑8001             BC11G‑1­1501

1955       B31          OHV PLUNGER                                                 350 cc       BB31S‑12001             BB31‑15001

1955       B31          OHV SWINGING ARM                                     350 cc       CB31‑6001                 BB31‑15001

1955       B32          OHV COMP ALU RIGID                                   350 cc       BB32A‑201                 BB32A‑251

1955       B32          OHV COMP ALU SWINGING ARM                350 cc       CB31‑6001                 BB32A‑251

1955       B32GS     OHV GOLD STAR "BB" SWING                       350 cc       CB32‑1501                 BB32GS‑­2001

1955       B32GS     OHV GS CLUBMAN "CB" SWING                  350 cc       CB32‑1501                 CB32GS‑501

1955       B32GS     OHV GOLD STAR "DB"‑56 SWING                 350 cc       CB32‑4001                 DB32GS‑

1955       A7            OHV TWIN SWINGING ARM                          500 cc       CA7‑7001                   CA7­‑1501

1955       A7SS        OHV TWIN SHOOTING STAR SWING          500 cc       CA7‑7001                   CA7SS‑501

1955       B33          OHV PLUNGER                                                 500 cc       BB31S‑12001             BB33‑5001

1955       B33          OHV SWINGING ARM                                     500 cc       CB31‑6001                 BB33‑5001

1955       B34          OHV COMP ALU RIGID                                   500 cc       BB32A‑201                 BB34A‑301

1955       B34          OHV COMP ALU SWINGING ARM                500 cc       CB31‑6001                 BB34A‑301

1955       B34GS     OHV GOLD STAR "BB" SWING                       500 cc       CB32‑1501                 BB34GS‑­2001

1955       B34GS     OHV GS CLUBMAN "CB" SWING                  500 cc       CB32‑1501                 CB34GS‑501

1955       B34GS     OHV GOLD STAR "DB"‑56 SWING                 500 cc       CB32‑4001                 DB34GS‑

1955       M20         SV RIGID                                                            500 cc       BM20‑4001                 BM20‑2501

1955       M20         SV PLUNGER                                                    500 cc       BM20S‑4001              BM20‑2501

1955       M33         OHV RIGID                                                        500 cc       BM20‑4001                 BM33‑1301

1955       M33         OHV PLUNGER                                                 500 cc       BM20S‑4001              BM33‑1301

1955       M21         SV RIGID                                                            600 cc       BM20‑4001                 BM21‑4501

1955       M21         SV PLUNGER                                                    600 cc       BM20S‑4001              BM21‑4501

1955       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH PLUNG            650 cc       BA7S‑15001               BA10‑11001

1955       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH SWING            650 cc       CA7‑7001                   CA1­0‑4501

1955       A10RR     OHV TWIN ROAD ROCKET SWING              650 cc       CA7‑7001                   CA1­0R‑601

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1956       D1            2‑T BANTAM DIR LJUS PLUNGER                 125 cc       BD2S‑55001               DD‑4801

1956       D1            2‑T BANTAM BATT LJUS PLUNGER             125 cc       BD2S‑55001               DDB‑3301

1956       D3            2‑T BANTAM DIR LJUS SWING                     150 cc       CD3‑                           BD3‑10401

1956       D3            2‑T BANTAM BATT LJUS SWING                  150 cc       CD3‑                           BD3B‑12801

1956       C10L        SV LIGHT 4 VXL PLUNG                                 250 cc       DC10S‑                       BC10L‑7001

1956       C11G       OHV ALT 4VXL PLUNGER                              250 cc       BC11S4‑18001           BC11G‑2­3001

1956       C12          OHV                                                                    250 cc       EC12‑                          BC11G‑2­3001

1956       B31          OHV SWINGING ARM                                     350 cc       EB31‑                          BB31‑22001

1956       B32          OHV COMP ALU RIGID                                   350 cc       B32R‑301                    BB32A‑301

1956       B32          OHV COMP ALU SWINGING ARM                350 cc       CB34‑                         BB32A‑301

1956       B32GS     OHV GOLD STAR SWINGING ARM              350 cc       CB32‑4001                 DB32GS‑501

1956       A7            OHV TWIN SWINGING ARM                          500 cc       EA7‑                            CA7‑2701

1956       A7SS        OHV TWIN SHOOTING STAR SWING          500 cc       EA7‑                            CA7SS‑­2301

1956       B33          OHV SWINGING ARM                                     500 cc       EB31‑                          BB31‑7301

1956       B34          OHV COMP ALU RIGID                                   500 cc       B32R‑301                    BB34A‑351

1956       B34          OHV COMP ALU SWINGING ARM                500 cc       CB34‑                         BB34A‑351

1956       B34GS     OHV GOLD STAR USA RIGID                         500 cc       BB32R‑301                 DB34GS‑501                   även 1957

1956       B34GS     OHV GOLD STAR "DB" SWING                      500 cc       CB32‑4001                 DB34GS‑501                   även 1957

1956       B34GS     OHV GOLD STAR "DBD" SWING                    500 cc       CB32‑4001                 DBD34GS‑­2001       även 1957

1956       M33         OHV PLUNGER                                                 500 cc       BM20S‑8001              BM33‑2101

1956       M21         SV RIGID                                                            600 cc       BM20‑7001                 BM21‑7501

1956       M21         SV PLUNGER                                                    600 cc       BM20S‑8001              BM21‑7501

1956       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH PLUNG            650 cc       BA7S‑18001               BA10‑14001

1956       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH SWING            650 cc       EA7‑                            CA10‑­8001

1956       A10RR     OHV TWIN ROAD ROCKET SWING              650 cc       EA7‑                            CA10R‑­2001

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1957       DANDY   2‑T                                                                        70 cc       DS‑                              DSE‑

1957       DANDY   2‑T BANTAM LUCAS ELECTRICS                   70 cc       DS‑                              DSEL‑

1957       D1            2‑T BANTAM DIR LJUS PLUNGER                 125 cc       BD2S‑                         DD‑

1957       D1            2‑T BANTAM BATT LJUS PLUNGER             125 cc       BD2S‑                         DDB‑

1957       D3            2‑T BANTAM DIR LJUS SWING                     150 cc       CD3‑9484                   BD3‑13481

1957       D3            2‑T BANTAM BATT LJUS SWING                  150 cc       CD3‑9484                   BD3B‑18698

1957       C10L        SV LIGHT PLUNGER                                        250 cc       DC10S‑2574               BC10L‑9612

1957       C12          OHV                                                                    250 cc       EC12‑8187                  BC11G‑32712

1957       B31          OHV                                                                    350 cc       EB31‑5819                  BB31‑26376

1957       B32A        OHV COMP ALU SWINGING ARM                350 cc       CB34‑                         BB32A

1957       B32GS     OHV GOLD STAR SWING                               350 cc       CB32-                         DB32GS-                         se 1956

1957       A7            OHV TWIN SWINGING ARM                          500 cc       EA7‑7326                    CA7‑4006

1957       A7SS        OHV TWIN SHOOTING STAR SWING          500 cc       EA7‑7326                    CA7SS‑3494

1957       B33          OHV SWINGING ARM                                     500 cc       EB31‑5819                  BB33‑8320

1957       B34A        OHV ALU COMP SWINGING ARM                500 cc       CB34‑                         BB34A‑

1957       B34GS     OHV GOLD STAR "DB" SWING                      500 cc       CB32-                         DB34GS-                         se 1956

1957       B34GS     OHV GOLD STAR "DBD" SWING                    500 cc       CB32-                         DBD34GS-2963

1957       M20         SV RIGID                                                            500 cc       BM20-8808                 BM20-4540                      ??

1957       M33         OHV RIGID                                                        500 cc       BM20-8808                 BM33-2653

1957       M33         OHV PLUNGER                                                 500 cc       BM20S‑8808              BM33‑2665

1957       M21         SV RIGID                                                            600 cc       BM20‑8808                 BM21‑9820

1957       M21         SV PLUNGER                                                    600 cc       BM20S‑8808              BM21‑9820

1957       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH PLUNG            650 cc       BA7S‑20289               BA10‑16036

1957       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH SWING            650 cc       EA7‑7326                    CA10‑11401

1957       A10RR     OHV TWIN ROAD ROCKET SWING              650 cc       EA7‑7326                    CA10R‑3711

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1958       DANDY   2‑T                                                                        70 cc       DS‑11501                    DSE‑11001

1958       DANDY   2‑T WITH LUCAS ELECTRICS                          70 cc       DS‑11501                    DSEL‑11001

1958       D1            2‑T BANTAM DIR LJUS PLUNGER                 125 cc       BD2S‑65001               DD‑8577

1958       D1            2‑T BANTAM BAT LJUS PLUNGER                125 cc       DB2S‑65001               DDB‑7849

1958       D5            2‑T BANTAM DIR LJUS SWING                     175 cc       FD5‑                            ED5‑

1958       D5            2‑T BANTAM BAT LJUS SWING                    175 cc       FD5‑                            ED5B‑

1958       C12          OHV                                                                    250 cc       EC12‑16001                BC11G‑4­0001

1958       B31          OHV ALTERNATOR                                         350 cc       FB31‑                          GB31‑

1958       B32GS     OHV GOLD STAR "DB"                                    350 cc       CB32-7001                 DB34GS-

1958       A7            OHV TWIN SWINGING ARM                          500 cc       FA7‑                            CA7‑5001

1958       A7SS        OHV TWIN SHOOTING STAR                        500 cc       FA7‑                            CA7SS‑­4501

1958       B33          OHV ALTERNATOR                                         500 cc       FB31‑                          GB33‑

1958       B34GS     OHV GOLD STAR "DBD"                                  500 cc       CB32‑7001                 DBD34GS‑­3001

1958       M21         SV RIGID                                                            600 cc       BM20‑10001               BM21‑11001

1958       M21         SV PLUNGER                                                    600 cc       BM20S‑11001            BM21‑11001

1958       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH                          650 cc       FA7‑                            DA10‑651

1958       A10RR     OHV TWIN ROAD ROCKET                            650 cc       FA7‑                            CA10R‑­6001

 

 

År          Model & Beskrivning                                                        Cylvol       Ramnr                         Motornr                           Anmärkningar

1959       DANDY   2‑T                                                                        70 cc       DS‑15165                    DSE‑14462

1959       DANDY   2‑T WITH LUCAS ELECTRICS                          70 cc       DS‑15165                    DSEL‑14462

1959       D1            2‑T BANTAM BAT LJUS PLUNGER                125 cc       BD2S‑67581               DDB‑10628

1959       D1            2‑T BANTAM DIR LJUS PLUNGER                 125 cc       BD2S‑67581               DD‑10812

1959       D7            2‑T BANTAM BAT LJUS SWING                    175 cc       D7‑                              ED7B‑

1959       D7            2‑T BANTAM DIR LJUS SWING                     175 cc       D7‑                              ED7‑

1959       C15          OHV STAR                                                         250 cc       C15‑                            C15‑

1959       C15S        OHV SCRAMBLES                                            250 cc       C15S‑                          C15S‑

1959       C15T        OHV TRIALS                                                     250 cc       C15S‑                          C15T‑

1959       B31          OHV ALTERNATOR                                         350 cc       FB31‑2572                  GB31‑1909

1959       B32GS     OHV GOLD STAR "DB"                                    350 cc       CB32‑7873                 DB32GS‑­1501

1959       A7            OHV TWIN                                                        500 cc       FA7‑8522                    CA7­‑5867

1959       A7SS        OHV TWIN SHOOTING STAR                        500 cc       FA7‑8522                    CA7­SS‑5425

1959       B33          OHV ALTERNATOR                                         500 cc       FB31‑2572                  GB33‑662

1959       B34GS     OHV GOLD STAR "DBD"                                  500 cc       CB32‑7873                 DBD34GS‑­3753

1959       B34GS     OHV GS CATALINA "DBD"                             500 cc       CB32C‑                       DBD34GS‑­3753

1959       M21         SV RIGID                                                            600 cc       BM20‑10313               BM21‑12033

1959       M21         SV PLUNGER                                                    600 cc       BM20S‑12031            BM21‑12033

1959       A10GF     OHV TWIN GOLDEN FLASH                          650 cc       FA7‑8522                    DA1­0‑4616

1959       A10SR     OHV TWIN SUPER ROCKET                           650 cc       FA7‑8522                    A10­R‑8193

1959       A10S        OHV TWIN SPITFIRE SCRAMBLER               650 cc       FA7A‑                         CA10SR­‑776