The BSA Files - BSA Ram och Motornummer

Identifiering.

 

Att identifiera sin motorcykel kan ske på flera sätt, man kan titta på detaljer färger och utförande av delar för att bestämma vilken modell eller årsmodell en viss del eller hela motorcykeln kommer ifrån. Mest handfast och lättast är att kontrollera ram och motornummer.

 

 

BSA ram och motornummer.

 

Här finner du några listor som hjälper dig att kontrollera ram och motornummer För att hitta rätt måste man först göra en preliminär bedömning av årsmodell och modell. Sen kollar man i listan om man kan pricka in sitt ram eller motornummer. Man bör alltid titta på någon eller några tidigare eller senare årsmodeller för att göra en korrekt bestämmelse om årtalet.

Ram och motornumren är angivna från det nummer som årsmodellen startade på. På senare modeller anges inte detta men då är det nummer 101 som är lägsta nummer. I vissa fall finns det kommentarer om numreringen.

För att kunna göra en definitiv bestämmelse om tex en ram måste man veta vilken motor som satt i original. Det är sällan men har 'Matching numbers' på en BSA, och man bör ha en del kunskaper om modellen som sådan för att fullt ut förstå BSA:s ramnummersystem. Tex så sitter en det oftast en ram som börjar på A7 eller B31 både på modell A7 / A10 respektive modell B31 / B33, så själva ramen säger inte vilken motor som suttit i. För att få full vetskap om detta kan man i vissa fall genom den engelska BSA klubben köpa en tjänst där de slår upp i BSA:s 'Dispach Books' och kollar vad som gällde vid leverans från fabriken, man får då också reda på leveransdag och till vem fordonet levererades. Till the BSA Owners Club U.K. hittar du här eller via Svenska BSA Klubbens internationella hemsida.