Boyer Bransden Electronics LTD


Micro-MK.3 Tändsystem för 12 V Triumph/BSA twin Motorcyklar.


Innehåll:


a) Transistorlåda (svart låda med elkablar)

b) Statorplatta (runt kretskort med två spolar)

c) Magnetisk rotor (rund pläterad stålbit med två magneter)

d) 1.25" x 0.25" BSF bult (Norton)

e) 1.25" x 0.25" UNF bult (Triumph)

f) Plaststrip

g) Kabel mellan tändspolarna, svart 1 ft

h) Kabel plusjort till tändspole, röd 1 ft

i) Kontaktdon: 4 st flatsift hona, 1 st flatsift hane, 2 st rund hane och 1 st ringtyp


Generella monteringsinstruktioner


Varning - denna enhet kan avge högspänning, stäng alltid av strömmen innan ni arbetar med systemet.


OBS: - Dessa instruktioner är generella för att montera systemet på olika maskiner med tändspolar, kablage och batteri placerade på olika ställen. Därför är det nödvändigt att modifiera kabellängden på nångra av kablarna vid installationen. Om det är så, se till att använda kontakter av god kvalitet. Att bara snurra ihop kablarna kommer inte att ge en tillfredställande funktonalitet.


 1. Tag av bensintanken och eller sadeln för att komma åt tändspolar, kondensatorer och kablage.


 1. För säkerhets skull koppla ifrån en av batteripolerna eller säkringen.


 1. Demontera brytarplattan och den automatiska tändförställningen.


 1. De två kablarna som går till brytarspetsarna används till att ge styrpulsen till transistorlådan, dessa söks upp till tändspolarna och kondensatorerna och kopplas loss från dessa. Dessa är normalt svart/vita och svart/gula kablar.


 1. Lossa de andra kablarna som går till tändspolarna. Dessa skall användas som minus sida från tändningslåset.


 1. Koppla en ny svart kalbel mellan den ena tändspolens minus-sida och den andra tändspolens plus-sida. Korta kabeln till lagom längd och montera flatsiftshonorna (Lucar-kontakter) med en kabelskotång.


 1. Tag den röda jordkabeln och anslut denna till den första tändspolens plus-sida. Anslut kabelns andra ände till en god jordpunkt eller batteriets plus-pol.


 1. Hitta en lämplig plats för transistorlådn nära tändspolarna. Använd det svarta plaststripset för att fösta lådan.


 1. Anslut den svarta kabeln från transistorlådan till den andra tändspolens minus-sida. Se fig 1.


 1. Anslut den röda kabeln från transistorlådan till den första tändspolens plus-sida, - samma ställe som den första tändspolens röda jordkabel är ansluten. Se fig 1.


 1. Anslut den vita kabeln från transistorlådan till en av de kablar från tändningslåsets minus-sida som du tidigare tog bort (se punkt 5).


 1. Anslut transitorboxens svart/gula kabel till den svart/gula kabeln som går ner till motorns brytarhus.


 1. Anslut transitorboxens svart/vita kabel till den svart/vita kabeln som går ner till motorns brytarhus.


 1. Isolera eventuellt överblivna kabeländar med isoleringstejp och kontrollera att alla anslutningar har god anslutning och sitter fast.


 1. Tag av tändinställngslocket över alternatorn.


 1. Sätt motorn på märkena för full förtändning på kompressionstakten.


 1. Sätt den magnetiska rotorn på plats i brytarhuset med en av de medföljande bultarna. (Tag den passande gängan för din maskin). Om bulten är för lång kapas denna en liten bit. Drag åt med fingrarna.


 1. Håll statorplattan i brytarhuset med de avlånga fästhålen mitt för skruvhålen, vrid den magnetiska rotorn så att den är i linje med inställningshålet på plattan, utan att motorn vrids runt. Se fig 2.


 1. Drag åt rotorbulten och kontrollera inställningingarna.


 1. Skruva fast statorplattan med brytarplattans originalskruvar.


 1. Anslut den svart/gula och svart/vita kabeln på statorplattan med han-rundstiften.


 1. Återmontera sadel och tank.


 1. Starta motor och låt den värma upp 4 till 5 minuter. Anslut stroboskoplampa och varava motorn 5000 varv/minut, kontrollera inställningen mot tändinställningsmärkena. Justera genom att flytta statorplattan längs de avlånga hålen. Kan inte rätt justering erhållas utan att plattan vridits till en av ändlägena måste rotorn lossas och vridas en liten bit tills rätt inställning erhållits.


 1. Återmontera locken över alternatorn och tändplattan. Tändningen är nu inställd och behöver ingen mer justering. Men tändspolar, tändningslås, batteri, tändstift, tändkablar och tändhattar måste vara i gott fungerande skick.


Allmäna Data


 1. Transistorboxen kan användas med plus eller minusjord så länge som tändspolarna matas genom den positiva sidan.


 1. Enheten arbetar med en spänning från 10 till 16 volt.


 1. Maximal ström genom tändspolarna får inte överskrida 5 amper. Denna ström är beroende av de tändspolar som används.


 1. För lågkompressions motorer är två 12-volts seriekopplade tändspolar tillfredsställande, men vid racing och högkompressionsmotorer ger två seriekopplade 6-volts tänspolar eller en 12-volts dubbel tändspole med ett primärt motstånd på 3 till 4,5 ohm bäst resultat.


 1. Tändspolar kan bli kortslutna med jord om monteringsklammern dras åt för hårt. Om du inte är säker så montera dem i gummi.


 1. Kortslutning av tändspolarna kan skada transistor-boxen. Strömmen till tändspolarna skall vara noll efter 5 sekunder, utan triggers.


 1. Motståndet i spolarna på statorplattan skall vara 66 ohm per styck. Den magnetiska rotorn skall ha sina sydpoler i sina magneter pekande utåt.


 1. Detta tändsystem kan användas på många motortyper om tändning behövs varje 180 grader (kamaxeldriven) eller var 360 grader (vevaxeldriven).


 1. Detta tändsystem kan driva två tändspolar upp till 10000 gnistor/minut.


 1. Typisk tändförställning är 10 grader vid 2500 varv/minut (kamaxel).


 1. Enheten drar 0.05 amper mer än den normala förbrukningen hos tändspolarna och topp spänningen är reglerad till 400 volt.


 1. Denna enhet måste användas med motor eller ram som elektrisk returledning, oavsett om positiv eller negativ jord används. Om motorn är gummiupphängd måste en ordentlig jord-ledning användas.


 1. Denna enhet fungerar med alternator, liktriktare och zenerdiod och capacitor - batteri-lösa system. Men kickstart kan vara svårare. Om zenerdioden frånkopplas under drift kan transistor-boxen skadas. För detta rekommenderar vi vår POWER BOX UNIT. Denna har spänningskontroll och kan inte skada enheten.


 1. Kablaget skall kortas till så att lagom långa kablar används. Om kabeln är för lång skall denna aldrig viras upp eftersom detta kan påverka funktionen.


 1. Med detta systemet tänds båda tändstiften samtidigt. Därför om en maskin bara går på ena cylindern kan felet bra vara i den cylinderns mekanik, tändstift, tändspole, tändkabel men inte transistor-boxen eller statorplattan.


Slut