Tekniska Tips

Förgasaren

 

 

 

Följande text är hämtat från Truimph USA’s Service Bulletin nr 2/73, daterad 18/7 1973. Lika intressant för BSA entusiasten är detta dock då det direkt är applicerbart på BSA:s senare modeller med Amal Concentric Mk I förgasare. Att Triumph vid denna tiden ägdes av BSA understryks kraftigt av följande som är hämtat ur Service meddelandets huvud:

 'Triumph Motorcycle Corporation a Subsidary of

The Birmingham Small Arms Company Incorporated, Verona, New Jersey.'.

 Tack till Bo Andersson i Dösjebro för materialet.

Översatt av Johan Johansson, The BSA Files, Nov 2004.

 

 

 

Amal Concentric MK I - Flottörnivå

 

Kontroll och justering av Amal Concentric flottörnivå

Ibland kan man träffa på en maskin som går oregelbundet på grund av för fet blandning. Vid närmare undersökning visar det sig att maskinen har korrekta munstycken och förgasarinställningar. Jämför man med en lika dan maskin finns det inga skillnader.

 

Efter många timmars undersökande har vi funnit att problemet beskrivet ovan normalt beror på en för hög flottörnivå.

 

 

Kontroll av flottörnivå

Demontera flottörhuset från förgasaren. Häll ut bensinen från flottörhuset. Med en liten skruvmejsel eller dylikt, trycks försiktigt flottörens flikar som styr nålen nedåt tills nålen bottnar i sätet. Håll flottören på detta vis och mät avståndet mellan flottörhusets överkant och flottörens överkant med ett lämpligt instrument. Avståndet skall vara 0.080" (2,03 mm), om avståndet är mindre måste flottörnivån sänkas. Se fig. 1.

 

Fig 1. Tryck försiktigt vid A, ej på nålen.

 

 

 

Justera flottörnivån

Lossa alla lösa delar från flottörhuset. Värm flottörhuset med en gasolbrännare för att lättare kunna flytta flottörnålens mässingsäte. Använd ett dorn med diameter 1/8" (3,2 mm), slå försiktigt på dornet och kontrollera att rätt flottörnivå erhållits. Se fig. 2.

 

Fig 2. Justering av flottörnivån.

 

 

 

 

Observera, flottörnivån 0,080" (2,03 mm) är korrekt för nuvarande (1973) singel, twin och trecylindriga modeller.

 

 

End, The BSA Files, 2004.