Tekniska Tips

Förgasaren

 

 

Följande är från Triumph Service Bulletin, Raymond Burke Motors Limited, Canada med titeln 'T140E Carburation RB793'. Vi vill tro att denna är utgiven 1979.

Tack till Bo Andersson i Dösjebro för materialet.

Översatt av Johan Johansson, The BSA Files, Nov 2004.

 

 

Amal Concentric Mk II - felsökning av fet blandning och justering av flottörnivå.

 

Om en för fet förgasarblandning erhålls efter normal justering av förgasaren bör följande kontroller utföras.

 

 

Kontroll av chokefunktionen

A - Med motorn gående på ca 1000 - 1500 varv/minut och chokearmen i normalläget (av), tryck med tumme eller finger på respektive förgasares chokeplunger i tur och ordning. Om den feta blandningen försvinner då är problemet att choken inte är helt stängd i normalläget (av).

 

Lösning: lossa chokens mellanarm (det är den plattjärnsbit som förbinder vänster choke med höger chokens manöverarm) och fila upp ett av hålen med 1/16" (1,6 mm) så att det blir ovalt och 3/16" ( 4,75 mm) långt (Se B på bild 1). Sätt tillbaka mellanarmen så att det ovala hålet manövrerar den högra förgasaren.

 

 

 Bild 1. Denna modifiering säkerställer att båda chokeplungerna bottnar oavsett förgasarvinkel.

 

 

B - Om ovanstående inte är ett problem, tag av luftfilterna, åter med motorn på 1000 - 1500 varv/minut och chokearmen i normalläget (av). Sätt ett finger över chokens primärkanal (A se bild 2), (det är hålet under den högra fästskruven för fögasarringen). Om ett sug kan kännas så tätar inte chokeplungern och bör tas isär för kontroll.

 

Bild 2. Chokens primärkanal är markerad med A.

 

 

Om båda ovanstående kontroller inte har någon effekt så bör flottörnivån kontrolleras enligt följande.

 

Flottörnivå på Amal Concentric Mk II

Flottörnivån är korrekt när man med ett lätt tryck på flottören vid nålen tryker ned nålen i sätet och flottörens överdel är parallell med flottörhuskanten. Det skall vara samma mått runt hela flottören.

 

Se bild 3 och bild 4.

 

 

Bild 3, Tryck lätt vid C för att kunna kontrollera flottörnivån.

 

 

Bild 4, Flottören skall ligga parallellt hela vägen runt.

 

 

 

Justering av flottörnivån

A - Lossa alla lösa delar från flottörhuset.

 

B - Värm flottörhuset med en gasolbrännare eller genom att värma upp flottörhuset med kokande vatten. Detta gör att det går lättare att flytta flottörnålens mässingsäte.

 

C - Använd ett dorn med diameter 1/8" (3,2 mm), slå försiktigt på dornet och kontrollera att rätt flottörnivå erhållits. Observera att sätet behöver bara flyttas ytterst lite då det genom flottörens 'utväxling' lätt blir stora skillnader.

 

Varning - försök inte att justera sätet utan att värma upp flottörhuset.

 

Se bild 5.

 

 

Bild 5, Med ett dorn ’D’ flyttas sätet ’E’ för att få en korrekt flottörnivå.

 

 

End, The BSA Files. 2004.