BSA Service Sheet

No. 705

 

För Alla modeller Utgivet september 1950.

 

Periodiskt underhåll

 

Var 1000 miles( 160 mil )

 

Nav

Pumpa i smörjfett i smörjnipplarna som är placerade i navens centrum. Överdriv inte detta då för mycket smörjfett kan leta sig fram till bromsbanden och ge reducerad verkan på bromsarna. Tre eller fyra pumpningar med smörjsprutan är lagom.

 

Bromsarnas spindlar

Lägg på några droppar med olja.

 

Hastighetsmätardrivningen ( D och C modeller endast )

Fetta in ordentligt. Tre eller fyra pumpningar med smörjsprutan regelbundet.

 

 

Var 2000 miles( 320 mil )

 

Motorolja (ej D modeller )

Oljetanken och sumpen tömmes ( förslagsvis när motorn är varm efter en längre tur ) och tanken fylles med ny olja.

Om motorn är ny eller renoverad, skall oljan bytas efter de första 250 miles ( 40 mil ) och sedan igen efter 500 miles ( 80 mil ).

 

Drivkedjan

Tag av kedjan och tvätta den ordentligt med fotogen. Efter den torkats av oljas den (dränks) i motorolja eller med smält (upphettat) fett eller grafitfett.

 

Brytarspetsar ( ej C modeller )

En mycket liten mängd olja injiceras i oljefilten och brytarkammen inoljas försiktigt. Ojefilten är åtkomlig efter att brytararmen demonterats ( som hålls av en skruv på brytarspetsens motsatta ände ) och är placerad i den ihåliga ändan av den runda skruvskallen som blir åtkomlig när brytararmen demonteras.

När armen återmonteras, är det viktigt att den lilla böjda mothållet vändes med den böjda änden riktad utåt.

 

 

Var 5000 miles ( 800 mil )

 

Växellåda

Töm växellådan på olja och fyll upp med ny till korrekt nivå.

Om växellådan är ny eller renoverad skall ett oljebyte utföras efter de första 1000 miles ( 160 mil ).

 

Framgaffel

Töm teleskopframgaffeln på olja återfyll varje gaffelben med en ¼ pint ( 1,5 dl ) ny olja.

 

När motorcykeln är ny

 

Topplocksbultar ( gäller ej B och M O.H.V. (toppventils) motorer )

Undersök tätningsytan mellan topp och cylinder dagligen, och om läckage synes, drag åt bultarna, diagonalt så att toppen drages åt jämt.

 

Mutterförband cylinderfoten ( gäller ej B och M O.H.V. (toppventils) motorer )

Det finns fem muttrar, en i varje hörn och den femte placerad inuti huset för ventillyftarna på encylindriga modeller. Model A7 har åtta cylinderfotsmuttrar och modell C11 har sex muttrar. Drag åt efter de första 100 miles (16 mil ).

 

Cylinder och topp bultförband ( B och M O.H.V. (toppventils) motorer )

Cylindern och toppen är dragen mot vevhuset av fyra långa bultar som är fästade i vevhuset. Tag en blocknyckel mot den övre sexkanten för åtdragning. Dessa bultar är högergängade och monterade upp och ned, dras åt genom att dra blocknyckeln åt höger.

 

Slut

 

B.S.A. CYCLES LIMITED, Service Dept., Birmingham 11