BSA Service Sheet

No. 807

 

Alla modeller. Utgivet maj 1950.

 

Elektriskt signalhorn - högfrekvensmodell

 

Allmänt

Elektriska signalhorn justeras för bästa funktion innan de lämnar fabriken och fungerar länge utan att de behöver någon service.

 

Service

Om signalhornets funktion blir osäker eller det inte vibrerar, behöver det inte betyda att signalhornet har gått sönder. Problemet kan vara ett urladdat batteri eller ett avbrott i kablarna i signalhornets elektriska system.

 

 

Typiskt signalhorn. Bilden visar justerskruven.

 

 

 

Funktionen på signalhornet kan störas genom att skruvinfästningen är lös, eller vibrationer från någon del i nära anslutning till signalhornet. För att kontrollera detta, lossa signalhornet från dess fäste och håll det ordentligt med handen i dess fäste och tryck på signalknappen. Om tonen i signalhornet fortfarande är otillfredställande, kan signalhornet behöva justeras, men detta bör bara vara nödvändigt efter mycket lång tids användning.

 

 

 

Metod för justering

Justering av signalhornet ändrar inte karaktären på tonen utan tar snarare upp

slitaget på de vibrerande delarna.

 

Om signalhornet används repetetitivt när det är mycket feljusterat, efter felaktig justering av användaren, kan signalhornet skadas på grund av den höga ström som då rusar igenom. När du testar signalen tryck inte på signalknappen kontinuerligt om signalhornet inte låter. Om signalhornet inte drar någon ström, ( vilket kan ses med en amperemeter kopplad i serie med signalhornet ), är det möjligt att signalhornet justerats så att dess brytarspetsar är kontinuerligt öppna.

 

Efter justering är utförd, kontrollera strömförbrukningen på signalhornet. Den bör ej överstiga 3 till 4 ampere. Ett signalhorn kan ge en god ton trots att det är feljusterat men drar då överdrivet mycket ström. När du justerar lossa inte ljudskivan eller några andra skryvar från signalhornet.

 

Justeringen görs genom att justerskruven skruvas, vanligtvis medurs. Undersidan av skruven har spår som ger ”snäpp” lägen och skruven skall ej vridas mer än två eller tre ”snäpp” förrän man testar signalen igen. Om justerskruven skruvas för långt medurs kommer man till en punkt där signalhornet drar men ej ger ljud ( brytarkontakterna bryter ej ).

 

Slut

 

B.S.A. CYCLES LTD. Service Dept., Birmingham 11