BSA A50 / A65 - Vekstadshandbok för årsmodell 1969 och 1970.


Bland BSA modellerna A50 / A65,(500 cc och 650 kubiks twinnarna) är framför allt A65 den allra vanligaste 'Unit' BSA modellen i Sverige. Fabriken gav ut en mycket god och omfattande dokumentation till dessa maskiner som här har översatt till svenska.

Modeller som Royal Star, Thunderbolt, Lightning och Firebird Scrambler omfattas av denna verkstadshandbok. Men mycket är också gemensamt med både de äldre och senare A50 / A65 modellerna.

Handboken har artikelnummer 00-4177 och är daterad November 1969.

Först ut av kapitlen har vi färdigställt delen om elsystemet. Detta är i princip också värdefullt som information för alla BSA ägare med alternator och batteritändning likaså för Triumph eller Norton-ägaren då dessa maskiner använde liknande komponenter av Lucas fabrikat.

Det är vår förhoppning att detta skall hjälpa dig att hålla din BSA i gott vägskick.

Kommentarer och synpunkter är välkomna. Kontakta oss på mail: editor@bsafiles.de eller via brev till: The BSA Files, Brännarns Väg 15, 430 10 Tvååker (Sverige).

Med BSA Hälsningar från Redaktören, 5 Jan 2004.