Välkommen till The BSA Files!

Här hittar du information om BSA motorcyklar på svenska.


Detta är ett ideellt projekt som översätter original BSA dokumentation till svenska och samlar denna för att hjälpa dig att kunna ha din BSA motorcykel i ett körbart skick. Vi vill att BSA motorcyklar skall köras och användas till det de är byggda för - på vägen och i skogen.

Vi har släckt ned de länkar som ännu inte har något innehåll, (gjort dem ej klickbara), men vill visa vad vi planerar för framtiden för att du skall få en uppfattning om den kommande strukturen. Då detta ännu så länge är ett enmansprojekt (även om vi ibland säger 'vi') så kommer det att ta ganska lång tid mellan uppdateringarna. Tanken är också att vi skall vara någorlunda 'breda' inom en rimlig tid, dvs att vi skall ha lite för var och en av BSA-ägarna oavsett modell.

 Bilden: BSA A10 RGS Rocket Gold Star, Årsmodell 1962.