Servicemeddelande

Tillbaka

Service Sheet
705 - Per. underhåll, Alla Mod (1950)

804 - Laddningsrelä, Alla mod (1955)
807 - Signalhornet, Alla mod (1950)
809 - Generator, Alla mod (1958)

Övrigt
Flottörnivå Concetric Mk1
Flottörnivå Concetric Mk2
Service Chart för BSA Stationär 320 / 420 cc motor